Logo Hoàng Long CMS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG

PHIẾU ĐĂNG KÝ
ĐI THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN

HOÀNG LONG CMS THÔNG BÁO

Nhằm hạn chế chi phí phát sinh khi tham gia dự tuyển, ứng viên cần lưu ý:

Logo Hoàng Long CMS

Lao động không mất bất kỳ khoản chi phí nào

Logo Hoàng Long CMS

1. Sau 10 ngày kể từ ngày trúng tuyển: nộp phí từ 1200$ - 2000$
2. Trước khi xuất cảnh 10 ngày: hoàn thiện chi phí còn lại